Nauka dla gospodarki
Rekrutacja
Rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia krajowe z następującego zakresu tematycznego:

1)        Szkolenie 1. Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie (pobierz program szkolenia);

2)        Szkolenie 2. Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowanie spin off (pobierz program szkolenia).

 

Każdy cykl obejmuje dwa trzydniowe szkolenia (łącznie 40 godzin). 

 

Dodatkowe szkolenie - 10-12 marca 2014 r. - tutaj można pobrać agendę.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie:

 

- kwestionariusza osobowego pdf.doc.:

 

- życiorysu zawodowego pdf.doc.;

 

- zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę pdf.doc.;

 

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie pdf.doc.;

 

- oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf.  doc.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem.  

 

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Współpracy z Gospodarką, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, p. 80, wysłać pocztą na adres Biura Współpracy z Gospodarką lub, zeskanowane po podpisaniu, wysłać na adres ndg@us.edu.pl.

 

(W związku z pytaniami informujemy, że zaświadczenia o zatrudnieniu mogą być podpisywane przez kadry i inne tożsame działy funkcjonujące w Państwa miejscach pracy)

 

Każdy  uczestnik, który ukończy cykl szkoleń, będzie miał możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do jednego z parków technologicznych w Wielkiej Brytanii lub Finlandii.

 

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.