Nauka dla gospodarki
Punkt Konsultacyjny
Rekrutacja

Punkt Konsultacyjny udziela specjalistycznego doradztwa dla pracowników naukowych z całej Polski.

 

Doradcy Punktu oferują wsparcie w zakresie:

 

1. ochrony własności intelektualnej, w tym szczególnie ochrony własności przemysłowej:

  • wymogów jakie muszą spełniać rozwiązania, aby mogły zostać uznane za wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe;
  • procedur zgłoszeniowych w systemie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • zasad prowadzenia postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
  • możliwości nawiązywania współpracy z rzecznikami patentowymi.

2. form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych spin off, zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

 

 

Do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostek tworzących konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców).

 

 

FAQ

Zamieszczone poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy aby nie traktować ich jako wiążącej opinii czy też na równi z poradą prawną, udzielaną za wynagrodzeniem.

 

1. Co to jest własność intelektualna?

2. Co rozumiemy pod pojęciem wynalazek?

3. Co nie jest wynalazkiem?

4. Czy można publikować informacje o wynalazku, przed jego zgłoszeniem w UP?

5. Co to jest wzór użytkowy?

6. Co to jest wzór przemysłowy?

7. Co to jest znak towarowy?

8. Co to jest patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji? Czym się różnią?

9. Czy twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego przysługuje wynagrodzenie?

10. Jakie czynności należy wykonać, aby zgłosić wynalazek, wzór użytkowy w UP?

11. Jakie elementy powinien zawierać opis wynalazku?

12. Jestem pracownikiem naukowym zatrudnionym na uczelni wyższej i chciałbym założyć działalność gospodarczą. Czy muszę wystąpić o zgodę rektora?

13. Czy po zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym RP, mogę dokonywać zmian w dokumentacji?

14. Co może być przedmiotem zgłoszenia wynalazku?

15. Jak się przygotować do rozmowy z rzecznikiem patentowym? 

16. Czy nowy wzór produktu, ale wprowadzony już na rynek, może być chroniony ?

17. Co to są wynalazki biotechnologiczne ? Jakie przepisy się do nich stosuje ?

18. Ile kosztuje zgłoszenie wynalazku ? 

19. Co to jest przykład realizacji wynalazku ? Jak go napisać ?

 

KONTAKT - PUNKT KONSULTACYJNY

 

ul. Bankowa 12, (II piętro, pokój 152, 154)

40-007 Katowice

Tel. (32) 359 20 81

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl

 

Monika Błaszczyk - zakres 1 (p. 154)

monika.blaszczyk@us.edu.pl

 

Maria Kwarcińska - zakres 2 (p. 152)

maria.kwarcinska@us.edu.pl

 

 

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.