Nauka dla gospodarki
Oferta
Rekrutacja

W ramach projektu pracownicy naukowi skorzystają z:

  • kreatora innowacyjnych badań — szkoleń dla pracowników naukowych "Zarządzanie dużymi projektami badawczymi i ich finansowanie" oraz "Praktyczne aspekty komercjalizacji i funkcjonowanie spin off",
  • wyjazdów studyjnych do parków naukowo-technologicznych w Wielkiej Brytanii i Finlandii,
  • punktu konsultacyjnego — doradztwa dla pracowników naukowych.

 

KREATOR INNOWACYJNYCH BADAŃ

to prowadzone przez ekspertów szkolenia z zarządzania dużymi projektami badawczymi, finansowania badań oraz ich skutecznej komercjalizacji. W planie szkoleń znajdują się m.in. zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, modele komercjalizacji badań, negocjacje biznesowe i rola marketingu w transferze technologii.

 

Rekturacja ma charakter ciągły. Szkolenia odbyły się pięciu cyklach.
 
Cykl I: 26-28 listopada 2012 r., 28-30 stycznia 2013 r. – rekrutacja zakończona

Cykl II: 7-9 stycznia, 4-6 lutego 2013 r. – rekrutacja zakończona

Cykl III: 4- 6 marca, 8-10 kwietnia 2013 r. – rekrutacja zakończona

Cykl IV: 6-8 maja, 3-5 czerwca 2013 r. – rekrutacja zakończona

Cykl V: 25-27 września, 16-18 października 2013 r. – rekrutacja zakończona

 

Dodatkowe szkolenie: 10-12 marca 2014 r. - rekrutacja do 14 lutego 2014 r.

 

 

 

WIZYTY STUDYJNE

czyli wizyty uczestników projektu w wiodących parkach naukowo-technologicznych  w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Podczas wizyty eksperci szkolą uczestników w zakresie praktycznego wykorzystania badań oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.

Terminy wyjazdów studyjnych:

 

1. do Finlandii - 30.09-04.10.2013,

1. do Wielkiej Brytanii - 04-08.11.2013,

2. do Wielkiej Brytanii - 18-22.11.2013,

2. do Finlandii - 25-29.11.2013.

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

zapewni sprofilowane doradztwo dla uczestników projektu oraz pozostałych zainteresowanych pracowników naukowych. Punkt funkcjonuje w formie dyżurów, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora skype.

 

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.