Nauka dla gospodarki
O projekcie
Rekrutacja

Współpraca nauki z gospodarką w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Statystyki wskazują, że 70 proc. uczelni nie korzysta z pomocy jednostek otoczenia biznesu. Równocześnie, 43 proc. przedsiębiorstw nie widzi żadnych efektów współpracy z nauką, a 20 proc. dostrzega je tylko w niewielkim stopniu. Kluczem do zmiany jest otwarcie się sfery nauki na świat biznesu.

 

Projekt „Nauka dla Gospodarki” pomaga uzyskać wiedzę, jak planować prace badawcze o charakterze wdrożeniowym, aby zaspokajały potrzeby gospodarki, oraz jak współpracować z przedsiębiorcami w celu komercjalizacji wyników swoich badań.

 

„Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego od lipca 2012 do kwietnia 2014 roku.

 

 

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.