Nauka dla gospodarki
Adresaci
Rekrutacja

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy naukowi:

  • szkół wyższych,
  • instytutów badawczych,
  • instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk,
  • jednostek tworzących konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców).

 

 

    Dołącz do nas
     już teraz!

 

 

 

 

Biuro Projektu

e-mail: ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Punkt Konsultacyjny

e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl
tel. +48 32 359 20 81

 

Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12

Człowiek - najlepsza inwestycja
„Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.